Informacje dla pacjenta


Dołącz do grona Naszych Pacjentów i korzystaj z usług podstawowej opieki zdrowotnej bezpłatnie w ramach NFZ.
Deklaracja wyboru lekarza POZ pobierz plik PDF
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz pielęgniarki POZ pobierz plik PDF

Pacjent ma prawo do uzyskania kserokopii swojej dokumentacji medycznej.
W tym celu należy zgłosić się do rejestracji w celu złożenia stosownego wniosku pobierz plik PDF

Wystawianie zaświadczeń
Bezpłatne dla pacjenta są:
1) orzeczenia i zaświadczenia lekarskie związane z:
- dalszym leczeniem,
- rehabilitacją,
- niezdolnością do pracy,
- kontynuowaniem nauki (w tym kontynuowaniem nauki w publicznych szkołach o profilu sportowym - o konieczności wykonania dodatkowych badań i konsultacji specjalistycznych przed wystawieniem zaświadczenia decyduje lekarz orzekający. Zaświadczenie takie nie obejmuje kwalifikacji do uprawiania konkretnej dyscypliny sportowej. Lek. Rodzinny może skierować pacjenta do orzekania w Por. Med. Sportowej.),
- podjęciem przez uczniów kształcenia w publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej (nie obejmuje kwalifikacji do gry na instrumencie),
- uczestnictwem dzieci, uczniów słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,
2) wydawanie dla celów:
- pomocy społecznej, (w tym w celu sprawowania opieki nad osobą małoletnią, w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej - lekarz może wymagać konsultacji psychologicznej lub lekarskiej konsultacji specjalistycznej przed wystawieniem zaświadczenia),
- orzecznictwa o niepełnosprawności,
- uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
- ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
- uzyskania dodatku lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- uzyskania świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. z dn. 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (NDSE) (Dz. U. POZ 1622).

(Ust. O Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27 sierpnia 2004, T.J. Dz. U. 2019 POZ 1373, 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020, 2473, z 2020r. poz. 695, 945.)
Dodatkowo na życzenie pacjenta istnieje możliwość wydania, m.in.:
- zaświadczenia o stanie zdrowia niezwiązane z dalszym leczeniem lub rehabilitacją,
- zaświadczenia o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach żłobkowych, przedszkolnych, szkolnych i na uczelniach wyższych (lub zdolności do uczestniczenia po chorobie),
- zaświadczenia o możliwości uczęszczania do szkoły muzycznej.
Pacjencie:

Zabierz ze sobą dokument tożsamości oraz dowód ubezpieczenia.

Szczepienia p/grypie

zalecane u pacjentów z chorobami przewlekłymi układu oddechowego (astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli), cukrzycy, chorobami układu krążenia, osłabionej odporności.

Pacjenci z dolegliwościami kardiologicznymi, nadciśnieniem, dusznością, zobowiązani są do przyniesienia do porównania wcześniejszych zapisów EKG.

Wznawiamy szczepienia profilaktyczne dzieci. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i powstałe opóźnienie w realizacji szczepień, wizyty będą ustalane przez lekarza lub pielęgniarkę na określony dzień i godzinę. Prosimy czekać na kontakt telefoniczny.

Jest już możliwość płacenia w naszej Poradni bezgotówkowo za nowoczesne, nierefundowane szczepionki. Jest to w obecnej sytuacji preferowana forma płatności. Można też będzie płacić kartami za prywatne badania laboratoryjne jak powróci możliwość ich wykonywania.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia uwagi, skargi lub pochwały poprzez wpis do „Księgi skarg, uwag i wniosków”, która dostępna jest w Rejestracji. Uwagę, skargę lub pochwałę można również złożyć anonimowo poprzez umieszczenie jej w formie pisemnej w skrzynce na ankiety, które dostępne są w naszych placówkach.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku. Kościan Osiedle Jagiellońskie 51-53. Zadzwoń: 65-612-11-06